Poate de multe ori te-ai lovit de noțiunea sechestrului asigurător, însă nu ai ințeles cu exactitate ce reprezintă. Nu ai de ce să te temi! Avocata Daniela Nefliu prezintă pe larg în cele ce urmează ce reprezintă instituția și noțiunea sechestrului asigurător. Sechestrul asigurător este cea mai des măsură în practică.

Măsurile asiguratorii sunt definite de către legiuitor ca fiind mijloace procesuale având ca scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului sau a bunurilor ce formează obiectul procesului, pentru a evita degradarea sau dispariția lor.

Sechestrul asigurător (art. 952 și urm. Cod Procedura Civila)

Sechestrul asigurător este definit de către legiuitor ca fiind un mijloc procesual ce constă în indisponibilizarea bunurilor mobile/imobile urmăribile ale debitorului-pârât, aflate în posesia acestuia sau a unui terț, în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obține un titlu executoriu.

Este măsura asigurătorie care se poate aplica în cazul în care litigiul principal are ca obiect plata unei sume de bani.

Obiectul sechestrului asigurător este reprezentat de bunurile mobile sau imobile ale debitorului.

Condițiile de înființare a sechestrului asigurător (art. 953 Cod Procedura Civila)

  1. În cazul în care creanța creditorului este exigibilă și constatată printr-un înscris, însa creditorul nu are un titlu executoriu – creditorul poate solicita înființarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorului, dacă dovedește ca a intentat cererea de chemare în judecată, având ca obiect plata unei sume de bani (sumă pentru care se solicită instituirea sechestrului asigurător);

Creditorul poate fi obligat la plata unei cauțiuni în cuantumul fixat de către instanță – depunerea cauțiunii fiind însă facultativă, iar cuantumul acesteia este lăsat la aprecierea instanței.

  1. În cazul în care creanța creditorului este exigibilă, însa nu este constatată printr-un act scris, creditorul poate solicita înființarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorului, dacă dovedește că a intentat cererea de chemare în judecată, având ca obiect plata unei sume de bani (pentru care se solicita instituirea sechestrului asigurător) și depune, odată cu cererea de instituire a sechestrului, o cauțiune în cuantum de ½ din valoarea creanței reclamate prin acțiunea intentată.

Observăm faptul că, în acest caz, cauțiunea este obligatorie atât sub aspectul depunerii acesteia cât și sub aspectul cuantumului prevăzut de lege, respectiv ½ din valoarea creanței.

  1. În cazul în care creanța creditorului nu este exigibilă, însă este constatată printr-un înscris, creditorul trebuie să facă dovada că debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurări promise ori că este în pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea; Creditorul trebuie să facă dovada că a intentat cererea de chemare în judecată și totodată să depună o cauțiune al cărei cuantum va fi stabilit de către instanță.

Cauțiunea este obligatorie, doar cuantumul acesteia fiind lăsat la aprecierea instantei.

Un alt aspect foarte important de reținut este faptul că, nedepunerea cauțiunii în termenul fixat de către instanță atrage desființarea de drept a sechestrului asigurător, care se constată prin încheiere definitivă, dată fără citarea părților (art. 956 CPC).

Procedura privind înființarea sechestrului asigurător (art. 954 CPC)

Cererea privind înființarea sechestrului asigurător va trebui să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 148 și art. 194 CPC pentru cererile adresate instanțelor judecătorești precum si condițiile speciale cu privire la creanță, declanșarea litigiului pe fond și cauțiune, acolo unde este cazul.

Cererea se adresează instanței care este competentă să judece procesul în primă instanță. În situația în care cererea de înființare a sechestrului asigurător este depusă odată cu cererea de chemare în judecată, fiind repartizată completului învestit cu soluționarea litigiului pe fond, însa cererea de înființare a sechestrului va fi soluționată anterior primului termen de judecată în litigiul pe fond, în condițiile prevăzute de art.203 alin (2) CPC.

Instanța va soluționa cererea de urgență, în camera de consiliu și fără citarea parților, prin încheiere executorie, stabilind suma până la care se încuviințează sechestrul, fixând totodată dacă este cazul, cuantumul cauțiunii și termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta.

Încheierea prin care se soluționează cererea privind sechestrul asigurător se va comunica creditorului de către instanță de îndată, iar debitorului de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, cu citarea în termen scurt a părților.

Măsura sechestrului asigurător se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc care va aplica sechestrul asupra bunurilor urmăribile numai în măsura necesară realizării creanței.

De reținut faptul că, în toate cazurile, sechestrul asigurător se va aplica fără somație ori înștiințare prealabilă a debitorului (art. 955 CPC).

Împotriva modului prin care executorul judecătoresc aduce la îndeplinire măsura asiguratorie, partea interesată (debitorul, creditorul ori o terță persoană) poate formula contestație la executare.

Sechestrul asigurător poate fi ridicat înainte de soluționarea litigiului pe fond, însă numai dacă debitorul va da în toate cazurile o garanție îndestulătoare.

Cererea privind ridicarea sechestrului asigurător se soluționează în camera de consiliu, de urgență și cu citarea în termen scurt a părților, prin încheiere, aceasta fiind supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunțare – când este pronunțată de către judecătorie  sau tribunal – sau recursului – când competenta în primă instanță aparține curții de apel.

Apelul sau recursul se judecă cu precădere și de urgentă, cu citarea parților.


Conținutul website-ului https://business-talks.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către BUSINESS TALKS sunt protejate prin dispoziţiile legale. Sunt interzise copierea sau reproducerea conţinutului acestui website. Detalii se găsesc în secţiunea Termeni și condiții. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor BUSINESS TALKS, vă rugăm să ne contactați la office@business-talks.ro