Tu știi care este valoarea afacerii tale? Este o întrebare la care un  antreprenor ar trebui să răspundă cu lejeritate, deoarece în societatea pe care o deține se regăsesc resursele financiare, energia și creativitatea lui, la care se adaugă ani de muncă și o construcție unică de management.

Trebuie să știi adevărata valoare a afacerii tale

Cu toate acestea puțini au fost aceia care au putut să ne răspundă la întrebare. O parte din antreprenorii pe care îi cunosc ne-au povestit despre valoarea resurselor investite și o valoare minimă la care ar fi de acord să vândă, într-o tranzacție ipotetică.

Credem că un antreprenor ar trebui să știe în orice moment care este valoarea afacerii sale. Credem că evaluarea societății nu trebuie realizată doar atunci când reglementările legale sau iminența unei tranzacții o cer. Evaluarea periodică a societății poate să aducă un plus de informații necesare pentru fundamentarea strategiilor viitoare. Aceasta nu înseamnă să-ți faci în fiecare an o evaluare a societății, însă atunci când condițiile din piață se schimbă, când nu mai ai soluții pentru eficientizarea afacerii sau când dorești să dezvolți afacerea, credem că este mai mult necesar. Așa cum un mod de viață sănătos recomandat implică să mergi la doctor pentru analize generale adoptând o strategie de prevenție,  tot așa ar trebui să procedezi și în cazul afacerii tale. Evaluarea societății poate să-ți ofere un diagnostic profesionist al afacerii și soluții pentru a evita situații de insolvență, faliment sau dizolvare.

Raportul de evaluare de întreprindere

În opinia noastră, de multe ori nu valoarea estimată este cel mai importat aspect pe care îl puteți obține în urma unui raport de evaluare de întreprindere. În raportul de evaluare pot fi identificate informații deosebit de importante care pot fi utile managementului firmei și pot ajuta societatea în definirea unei strategii de piață.

În primul rând în lucrare se vor regăsi principalele aspecte ale activității societății, realizând-se diagnosticul juridic, comercial, tehnic și operațional. Toate aceste aspecte vor fi analizate și unde este posibil, rezultatele obținute comparate cu indicatori din piață care vor oferi informații pertinente referitoare la poziționarea societății față de competitori, clienți și parteneri. De cele mai multe ori analiza efectuată de consultant aduce noutăți și o optică diferită de abordare față de analizele efectuate de societate.

În al doilea rând în raport se va regăsi o situație detaliată a activelor și pasivelor. Aceasta nu va viza doar indicatorii din bilanț, ci și o analiză detaliată pentru a determina contribuția activelor la generarea de venituri, activele care sunt excedentare afacerii și activele care pot fi utilizate individual. Analiza va prezenta și activele care nu se regăsesc în bilanț, dar contribuie la valoarea societății (de exemplu baze de date de clienți, persoane cheie etc.) și, în funcție de specificul activității sau misiunea primită de consultant, valori de piață ale activelor și pasivelor.

În al treilea rând în raport va fi realizată o analiză financiară istorică  a societății pe indicatorii relevanți pentru evaluare. Aceasta implică, pe de o parte, analiza elementelor din bilanț în evoluția lor istorică, iar pe de altă parte analiza acestora prin raportare la valorile medii existente în piață în domeniul de activitate (studii de comparabilitate). De cele mai multe ori, societatea se încadrează în mediile pieței pe principalii indicatori analizați (marje de piață, grad de îndatorare), însă există și situații în care se înregistrează rezultate sub media pieței. În acest caz societatea este sfătuită să aplice măsuri de reorganizare, să identifice strategii și tactici pentru a-și îmbunătăți situația financiară.

În al patrulea rând pentru a putea estima valoarea societății este necesar ca evaluatorul să primească de la societate previziunile financiare. De cele mai multe ori la nivelul IMM-urilor  nu există aceste informații, iar previziunile sunt realizate de către evaluator cu sprijinul managerilor din societate. Pentru a putea realiza previziuni este necesară o evidență detaliată a costurilor produselor și serviciilor și pune de multe ori antreprenorul în situația de a analiza mult mai detaliat activitatea societăți,i până la nivel de contabilitate de gestiune. Previziunile realizate trebuie să fie coerente, pe de o parte cu situațiile istorice și pe de altă parte, cu predicțiile obținute din analizele de piață în domeniul de activitate al societății.

Utilitatea evaluării

Antreprenorii pot utiliza raportul de evaluare atât pentru a fi informați asupra valorii afacerii lor cât și pentru a afla informații utile referitoare la activitatea societății care pot fi utilizate în fundamentarea unei strategii viitoare în scopul obținerii de beneficii economice suplimentare.

Evaluarea de întreprindere este o lucrare complexă, care utilizează abordări, metode și tehnici elaborate pentru a putea estima valoarea unor părților sociale sau acțiuni. Aceasta necesită cunoștințe economice aprofundate, abilități de comunicare, experiență și certificare profesională. În conformitate cu legislația în vigoare, în România un raport de evaluare poate să fie realizat doar de către evaluatori, membrii titulari ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR .

Evaluarea întreprinderii poate fi necesară în caz de achiziții, vânzări sau fuziuni de întreprinderi, în cazul listării sau delistării la Bursa de Valori, în baza prevederilor din Legea societăților comerciale 31/1990 (retrageri acționari, deces asociați etc.), în cazuri de lichidare, în cazuri de partaje, pentru finanțare, în cazul unor divergențe între acționari etc. Evaluarea întreprinderii poate fi necesară și în cazul în care este solicitată evaluarea unor active necorporale care nu pot fi evaluate individual cu ușurință ca de exemplu în cazul fondului de comerț.

În instanță există multe spețe în care este solicitată evaluarea unei societății : în situații de partaje, în cazuri de executări de acțiuni sau părți sociale, în cazul unor  neînțelegeri între asociați, în situații de prejudicii aduse patrimoniului unor societăți, în acțiuni revocatorii de anulare a unor cesiuni și/sau vânzări de acțiuni/ părți sociale și lista poate continua.

 Reglementări specifice pentru activitatea de evaluare în România

Activitatea de evaluare în România este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare. Pe site-ul www.anevar.ro se află informații utile despre activitatea de evaluare și evaluatorii membri titulari sau corporativi înscriși în asociație.

Activitatea de evaluare este reglementată (în principal) de următoarele acte normative :

  • Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România – aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 353/2012.
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (Legea nr. 99/2013).
  • Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat.
Astfel, sunt reglementate la nivel de lege următoarele aspecte:

În primul rând în baza OG 24/2011 – „Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat” – art. 2 alin. (1) din OG nr. 24/2011.

În conformitate cu art. 2, alin. 2, Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat.

În conformitate cu art. 2, alin. (3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate de prezenta ordonanță.

Art. 3, alin (3) Evaluatorii autorizați, membri ai Asociației, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în principal, următoarele activități:

  • evaluări de bunuri imobile (EPI);
  • evaluări de întreprinderi (EI);
  • evaluări de bunuri mobile (EBM);
  • evaluări de acțiuni şi alte instrumente financiare ;
  • evaluări de fond de comerț şi alte active necorporale (EI);
  • verificări de rapoarte de evaluare (VE).

Evaluatorii autorizați, membri titulari, se înscriu în Tabloul Asociației, în funcție de calificarea corespunzătoare fiecărei specializări și pot desfășura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Asociației.

În conformitate cu Guvernul României Hotărârea nr. 353/2012 din 18/04/2012 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Asociației  Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România , Art. 9. ‐ alin. (1) și (2)

(1) Fiecare categorie de activități (specializări) prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 poate fi desfășurată numai de evaluatorii autorizați care au dobândit aceste specializări potrivit regulamentului Comisiei de calificare și atestare profesională, aprobat de către Consiliul director.

(2) Evaluatorii autorizați, membri titulari, se înscriu în Tabloul Asociației, în funcție de calificarea corespunzătoare fiecărei specializări, și pot desfășura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Asociației.


Conținutul website-ului https://business-talks.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către BUSINESS TALKS sunt protejate prin dispoziţiile legale. Sunt interzise copierea sau reproducerea conţinutului acestui website. Detalii se găsesc în secţiunea Termeni și condiții. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor BUSINESS TALKS, vă rugăm să ne contactați la office@business-talks.ro