Interviu cu domnul Paul Anghel, Director General în cadrul ANPC și coordonator al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană

6432
 

Citiţi în rândurile următoare un amplu şi interesant interviu cu domnul Paul Anghel, Director General în cadrul ANPC și coordonator al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană. „Business Talks” apreciază în mod deosebit profesioniştii care, aşa cum face şi dl Paul Anghel, duc excelenţa la nivel de obligativitate şi fac din nevoile cetăţenilor principala lor ocupaţie! Cuvintele lui Paul Anghel sunt însăşi garanţia că orice român a devenit un consumator protejat la nivelul din UE!

Vă rog să ne spuneţi cine este PAUL ANGHEL, în aşa fel încât cititorii noştri să aibă o privire completă asupra activităţii dvs în cadrul ANPC.
– Direcția pe care o conduc este structurată în: Serviciul produse și servicii alimentare și nealimentare, Serviciul produse și servicii financiare, Serviciul Armonizare Europeană și Parteneriat. În subordinea Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă și Armonizare Europeană funcţionează Direcția insolvența persoanelor fizice, Direcția cooperare şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele membre, derulare proceduri intermediari de credite și recuperare creanțe și Laboratorul pentru Analiza Calităţii Vinurilor şi Băuturilor Alcoolice. Activitatea pe care o coordonez este complexă, pornind de la activităţile de control şi supraveghere ale pieţei până la armonizarea legislației naționale cu sistemul legislativ european. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor participă activ atât la transpunerea şi implementarea prevederilor actelor norma­tive europene la nivel naţional, cât şi la elaborarea reglementărilor de către forurile legis­lative euro­­pene.
RAPEX, un sistem care ne face egali în grija europeană faţă de consumator.

Funcţiile în care este inclus cuvântul „european” generează, în România, un mare respect. Cum colaborează direcţia dvs cu organisme similare din UE?

– ANPC se implică activ atât în relaţia cu instituţiile UE, cât și cu organismele similare din statele membre. Pe de o parte, Autoritatea desfăşoară, în mod regulat, activităţi de analiză a docu­­mentelor aflate pe agenda de lucru a forurilor europene şi elaborează, dupa caz, împreună cu insti­tuţiile abilitate, puncte de vedere. De asemenea, reprezentanţii ANPC participă la grupurile de lucru organizate la nivelul UE, atât pentru pentru elaborarea legislaţiei, cât şi pentru implementarea unitară a acesteia. În ceea ce priveşte integrarea în structurile europene, trebuie menţionată dez­vol­tarea cooperării transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor privind schimbul de informaţii şi asistenţă reciprocă între ANPC şi autorităţile competente ale celorlalte state membre desemnate responsabile de aplicarea legilor care protejează interesele consumatorilor. Acest lucru se realizează prin intermediul sistemului de cooperare dintre autorităţile statelor membre creat de Comisia Europeană, sistem care, peste doi ani, va fi „revoluţionat” având în vedere noul Regulament privind cooperarea între autorităţile statelor membre, respectiv Regulamentul UE nr. 2017/2394 care introduce noi competenţe atât pentru autorităţile statelor membre, cât şi pentru Comisia Europeană. De asemenea, amintesc sistemul RAPEX – Sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele nealimentare periculoase. Prin intermediul acestuia se realizează schimbul rapid de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene privind produsele periculoase. Sistemul acoperă majoritatea produselor nealimentare destinate consumatorilor: textile, aparate electrocasnice, mobilă, cosmetice, jucării etc. Sunt exceptate alimentele, produsele farmaceutice, hrana pentru animale. ANPC este punct naţional de contact pentru sistemul RAPEX.

Sunteţi la nivelul pregătirii la egalitate cu colegii europeni?

– Numărul redus de angajaţi ANPC duce la necesitatea specializării acestora într-o gamă largă de domenii (ex încălţăminte, jucării, cosmetice, textile, detergenţi, pneuri, alimente, aparatură electrocasnică, transport aerian şi naval, sistem bancar, servicii turistice, metale şi pietre preţioase etc) în timp ce la nivel european, de regulă, experţii sunt responsabili de un singur domeniu.
Cooperarea între autorităţile interne şi externe este esenţială pentru o abordare eficientă

Care sunt cele mai spinoase probleme cu care se confruntă ANPC-iştii europeni?

– Depinde, problemele diferă de la stat la stat. Pentru unele autorităţi este vorba de resurse umane şi financiare, pentru altele implementarea legislaţiei, în alte cazuri sunt probleme care apar din cauza organizării. Însă, o provocare pentru toţi specialiştii europeni o reprezintă adaptarea politicilor la schimbările din era digitală, la noile tehnologii. Întrucât umanitatea se află acum în pragul unei ere în care roboţii, şi alte materializări ale inteligenţei artificiale, încă şi mai sofisticate, par să declanşeze o nouă revoluţie industrială, care va afecta, probabil, toate straturile societăţii, este de o importanţă vitală ca legiuitorii să ia în considerare implicaţiile şi efectele juridice ale acestui fenomen. Noua tehnologie – cum ar fi Internet of Things sau nanomaterialele – avansează rapid, ceea ce necesită o adaptare continuă din partea autorităţilor de supraveghere a pieţei. De asemenea, de multe ori, domeniile se întrepătrund – de exemplu, în cazul internetului sau al Internet of Things, un rol major îl are protecţia datelor personale. Cooperarea între autorităţi este esenţială pentru o bună înţelegere şi o abordare eficientă.

– Folosiţi metoda „mistery shopping” şi dacă da, ce rezultate aduce aceasta?

– Am amintit puţin mai devreme noul Regulament pentru cooperare adminstrativă, Regulamentul UE nr. 2017/2394. Potrivit acestuia, una dintre competenţele ce revine autorităţilor din statele membre este și aceea de a achiziţiona bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta şi de a le observa, studia, dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări ale legislaţiei şi de a obţine mijloace de probă.

– Ce ne puteţi spune despre activitatea ANPC de anul trecut?

– În anul 2017, au fost întreprinse 104.158 acțiuni de control cu privire la conformitatea şi securitatea produselor şi serviciilor şi modul de respectare a intereselor economice ale consumatorilor. Structura acţiunilor de control a fost: 29,9% produse alimentare; 29.8% produse nealimentare; 26% servicii nealimentare; 8 % servicii alimentare; 5,1 % servicii financiare; 1,2% alte segmente. Au fost prelevate şi analizate în laboratoarele proprii, agreate, notificate sau acreditate, un număr de 2229 probe, dintre care 815 (36,6%) au fost neconforme. Valoarea produselor pentru care ANPC a dispus interzicerea de la comercializare şi retragerea din circuitul comercial este de 8,2 milioane lei. Din această valoare, 4 milioane lei (48,8%) reprezintă valoarea produselor provenite din spaţiul extracomunitar. Au fost desfăşurate 45 controale tematice la nivel naţional, respectiv 24 controale în domeniul produselor şi serviciilor alimentare (53%), 21 controale în domeniul produselor și serviciilor nealimentare (47%). În cadrul acțiunilor tematice de control la nivel naţional au fost controlaţi peste 25.369 operatori economici, din care au fost sancţionaţi 14.606 operatori economici, valoarea amenzilor fiind de 26.634 mii lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de la comercializare a fost de 7,74 mil. lei. La nivel naţional s-a înregistrat un număr de 92.400 petiţii privind conformitatea şi securitatea produselor şi serviciilor. Unul dintre obiectivele ANPC pentru asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor este acela de acordare de despăgubiri consumatorilor ca urmare a soluţionării ca întemeiate a petiţiilor acestora. În anul 2017, despăgubirile acordate consumatorilor au fost de 9.948.014 lei.

Comerţul digital nu îşi mai poate face de cap în România

– Din decembrie anul trecut, aveţi în sarcină şi identificarea şi sancţionarea site-urilor care au uzat de înşelăciune. Cum merge treaba în această zonă? Este e-comerţul nostru cât de cât curat?

– Comerțul online este reglementat de: Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic și Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În prezent legislaţia nu permite ANPC închiderea sau suspendarea activităţii unui anumit site. Magazinele online sunt foarte greu de verificat deoarece au sediile sociale şi punctele de lucru la căsuţe şi oficii poştale diferite. În anul 2017 au fost depuse la ANPC 92400 reclamaţii, dintre care un număr de 28224 au vizat produse și servicii achiziționate on-line. Principalele aspecte reclamate au fost următoarele: abateri de informare privind caracteristicile produsului în momentul încheierii contractelor, nerespectarea termenelor de livrare, livrare alte produse faţă de cele comandate, livrare de produse cu deficienţe/neconforme cu specificaţiile de pe site, nerespectarea termenelor de ramburs, comportament incorect în relaţia cu consumatorii, nerespectarea termenelor de remediere, practici comerciale înşelătoare (ex: nerespectarea modului de calcul al preţului).

În perioada reducerilor de Black Friday reclamațiile primite de la consumatori au vizat următoarele aspecte:
 Afișarea unui anunt promoțional pe site-ul magazinului online „-50%” la toate produsele, dar în realitate, aceasta reducere nu se aplica tuturor produselor aflate la comercializare;
 În catalogul promoțional de pe site-ul magazinului online era prezentat un produs electrocasnic cu un procent de reducere de „-200%”, în fapt, reducerea aplicată era de -16%;
 Perioada de valabilitate a reducerilor de preț și disponibilitatea produselor la ofertă nu erau menționate;
 Lipsa informării asupra reducerii la prețul de referință (cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile), consumatorul nefiind informat în mod real asupra avantajului reducerii prețului la achiziția produsului;
 Deși produsul selectat apărea că fiind disponibil în stoc, în momentul în care produsul a fost introdus în coș, acesta apărea ca epuizat;
 Deși produsul apărea în stoc, iar consumatorul a urmărit site-ul frecvent, la startul vânzărilor de Black Friday produsul apărea direct ca stoc terminat – reclamă mincinoasă;
 Produse la ofertă care nu aveau precizat prețul vechi tăiat și prețul nou, ci doar un singur preț;
 Consumatorul după o oră și jumătate de la precomandă pe site, a adăugat și alte produse în coș, iar după finalizarea precomenzii produsele selectate nu mai erau în stoc;
 Afișarea incorectă a prețurilor: pe site se menționa „oferta specială”, dar prețul vechi nu apărea și nici reducerea procentuală, inducând în eroare consumatorul;
 Produsul a fost plasat în coșul de cumpărături, iar la finalizarea comenzii produsul respectiv a apărut cu un preț mai mare cu 900 lei- reclamă abuz de promovare;
 Pentru a face cumpărăturile de Black Friday de pe site, clientul trebuia să aplice pentru un card de cumpărături la o anumită bancă, fără a i se da posibilitatea alegerii vreunui produs, clientului fiind imposibilă plasarea comenzii;
 La deschiderea promoției de pe site, un singur produs părea ca având o promoție reală de 50%, iar acela deja nu mai era în stoc- reclamă înșelătoare;
 Comerciantul a refuzat cumpărarea produselor cu cardul în rate, motivând că platforma are probleme tehnice. La solicitările clientului la ore diferite a primit același răspuns negativ, consumatorul fiind în imposibilitatea de a achiziționa produsele.
În cadrul tematicilor de control, pentru anumite categorii de produse (jucării, produse cosmetice, electronice și electrocasnice etc.) un capitol separat este dedicat și produselor vândute online precum și analiza site-urilor de prezentare și publicitate.

Principalele nereguli depistate de comisarii ANPC în urma acțiunilor de control au fost următoarele:
1. Nerespectarea prevederilor/cerinţelor OUG nr. 34/2014, privind informaţiile precontractuale (neafișarea pe site a informaţiilor precontractuale, conform prevederilor art. 6 alin 1 din OUG nr. 34/2014, s-au constatat neconformităţi privind informaţiile precontractuale înscrise pe website-uri, referitor la dreptul de retragere, condiţiile, termenele și procedurile de executare; se făcea referire la un act normativ abrogat, respectiv OG nr. 130/2000, în loc de OG nr. 34/2014, respectiv la termenul de retragere de 10 zile, în loc de 14, așa cum prevede OG nr. 34/2014);
2. Neinformarea sau informarea incompletă privind caracteristicile esenţiale ale produselor prezentate;
3. Nerespectarea prevederilor art. 14 privind aspecte legate de renunţarea la cumpărare și obligaţiile consumatorului (din analiza site-ului au reieșit încălcări ale prevederilor art. 14 din OUG 34/ 2014 referitor la renunţarea la cumpărare, și anume: „dacă livrarea produselor s-a efectuat pe cheltuiala magazinului nostru online, noi vom reţine și aceste costuri din suma rambursată”; de asemenea, la capitolul „Renunţarea la cumpărare”, se prevede în mod incorect ca, „în cazul returnării produselor fără invocarea unui motiv, taxele de transport tur-retur se suportă de catre client”;
4. Nerespectarea prevederilor OUG nr. 34/2014, în materie de informare a consumatorilor cu privire la formularul de retragere tipizat (pe site-ul profesionistului nu era postat formularul de retragere).

Pentru abaterile constatate comisarii din cadrul ANPC aplică sancțiunile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Principalul avantaj în cazul contractelor încheiate la distanță este acela că operatorul economic/profesio­nistul este obligat să asigure consumatorului dreptul de retragere care poate fi exercitat într-un interval de 14 zile. În cadrul vânzării online, consumatorul nu are posibilitatea să testeze produsul, să-i verifice caracteristicile (textură, nuanţă, culorile nu sunt obligatoriu cele de pe ecranul monitorului; în momentul în care îl achiziţionăm online, nuanţa/culoarea nu este aceeaşi ca în momentul o vedem sub lumina soarelui), motiv pentru care legiuitorul a considerat că un termen de 14 zile este necesar consumatorului să refuze produsul respectiv, să-l returneze fără niciun fel de motiv. La vânzarea directă consumatorul se duce direct în magazin, achiziţionează în deplină cunoştinţă de cauză, îi verifică caracteristicile produsului (culoare, mărime, formă şi toate celelalte) şi sigur că are capacitatea de a achiziţiona produsul respectiv în deplină cunoştinţă de cauză, motiv pentru care legiuitorul a considerat că, în această situaţie, în termen de 15 zile, se returnează doar produsul neconform.

– Există câteva ONG-uri care încearcă să facă același lucru ca şi dumneavoastră. Colaboraţi cu ele? Vă ajută cu ceva?

– Reprezentanţii asociaţiilor de consumatori nu au drept de control conform art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. ANPC pune accent pe sprijinirea asociaţiilor de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege, prin susţinerea activităţiilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor de către asociaţiile de consumatori şi prin cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor din România (ECC România). Totodată, au fost organizate întâlniri periodice, la sediul ANPC, la care au participat, alături de conducerea Autorității, reprezentanți ai asociațiilor de consumatori.

– De la începutul anului se tot aşteaptă normele metodologice privind Legea falimentului persoanei. Ce se petrece, cât mai aşteptăm? O divizie a ANPC trebuia să fie deja constituită în acest sens…

– Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din data de 13 iunie 2017 și a intrat în vigoare de la 01 august 2017. În cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a fost înființată Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice în baza prevederilor art. 44, alin. (2) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice care stabilește faptul că activitatea Comisiei de insolvență la nivel central este sprijinită de către „un aparat tehnic care funcţionează ca departament în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor”, și art. I, pct. 4 din Hotărârea nr. 353/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei care stipulează faptul că „personalul Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice are statut de personal contractual, este angajat pe bază de concurs, în condițiile legii, și este salarizat în conformitate cu legislația aplicabilă personalului contractual din administrația publică”. De asemenea, în temeiul art. 44, alin. (1) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, a fost înființată comisia de insolvenţă, cu structurile sale descentralizate în teritoriu, la nivelul fiecărui judeţ. Începând cu data 01.01.2018, de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, la nivelul comisiilor teritoriale de insolvență au fost înregistrate cereri de deschidere a procedurii de insolvență.

 

– Ce ne puteţi spune despre acţiunile ANPC în zona financiară?

ANPC a acordat o atenție deosebită plângerilor consumatorilor privind serviciile financiare, ținând cont de impactului financiar foarte puternic asupra consumatorilor atunci când le sunt încălcate drepturile.
Pe parcursul anului 2017:
• au fost încheiate 249 Procese Verbale de Constatare a Contravenției, cu amenzi în valoare totală de 1.743.000 lei.
• au fost restituite consumatorilor sume în valoare de 1.097.773,31 lei, 112.161,29 Euro, 361.828,78 CHF si 361,13 USD, urmare a acțiunilor ANPC în cercetare a reclamațiilor.
De asemenea, în perioada 27.11.2015 – 31.03.2016 s-a desfășurat o acțiune tematică de verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la încheierea contractelor de credit de consum, cu sau fără ipotecă, de către societățile bancare. În cadrul acțiunii de control au fost verificați un număr de 17 operatori financiar-bancari, iar pentru abaterile constatate s-au aplicat avertismente și amenzi contravenţionale, în valoare totală de 295.000 lei. Totodată s-a dispus măsura de remediere în termen de 30 zile a deficiențelor constatate.

Dubla calitate trebuie să dispară!

– O legendă spune că, în cazul autoturismelor, există o calitate pentru Vest şi o altă calitate, pentru Est. Ce a constatat ANPC în legătură cu această poveste?

– Vânzările de autoturisme şi piese auto, precum şi asigurarea service-ului au fost întotdeauna în atenţia instituţiei noastre. Precizez că, în conformitate cu articolului 5 alineatul 2 din legea nr 245/2004 (r1) privind securitatea generală a produselor: „În cazul în care producătorii şi distribuitorii au cunoştinţă sau ar trebui să cunoască pe baza informaţiilor pe care le posedă şi în calitate de specialişti, ca unele produse, pe care le-au pus pe piaţă sau care au fost furnizate într-un alt mod consumatorilor, prezintă riscuri care sunt incompatibile cu cerinţele de securitate generală, ei trebuie să informeze imediat autorităţile competente, precizând acţiunile întreprinse în scopul de a preveni riscurile pentru consumatori.” În acest sens, importatorii şi distribuitorii notifică ANPC ori de câte ori lansează campanii de rechemare în service atunci când constată abateri de calitate. Toate aceste notificări sunt postate pe pagina web a ANPC.

– Care sunt priorităţile anului pentru Paul Anghel?

– Principalele priorități în calitate de Director General în cadrul ANPC sunt: dezvoltarea și consolidarea drepturilor consumatorilor și dezvoltarea instrumentelor de informare, educare și evaluare a gradului de satisfacție a consumatorilor.

– Ce părere aveţi despre iniţiativa companiei CONfirm care promovează acum importante evenimente în care specialişti din varii domenii economice vin să se întâlnească direct cu cei interesaţi de subiectele zilei, întâlniri organizate sub cuprinzătorul titlu „Atelierele de know how”?

– Orice iniţiativă care ajută la lărgirea orizonturilor economico-financiare şi poate aduce informaţii pertinente şi folositoare trebuie aplaudată şi promovată pe măsură. Mai mult, o întâlnire cu specialişti adevăraţi, cu profesionişti de valoare, este întotdeauna una memorabilă, cu rezultate ulterioare garantate. Din câte am putut să îmi dau seama, „Atelierele de know how” sunt înscrise pe o linie ascendentă importantă, cu speakeri şi traineri de succes şi al căror exemplu nu poate decât să-i inspire pe cei ce au inițiativa de a participa la conferinţele CONfirm. Faptul că „Atelierele de know how” au fost extinse prin întâlniri la nivel naţional îmi spune că există un public din ce în ce mai interesat de informaţii de calitate şi gata să absoarbă din expertiza conferenţiarilor promovaţi de CONfirm. Acestea sunt motive care mă îndeamnă să urez succes iniţiativei „Atelierele de know how” şi promit că voi fi alături de echipa CONfirm care a implementat acest mod de comunicare de la maestru la discipol, o formă de învăţătură practică cu rezulatat garantat!


Conținutul website-ului https://business-talks.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către BUSINESS TALKS sunt protejate prin dispoziţiile legale. Sunt interzise copierea sau reproducerea conţinutului acestui website. Detalii se găsesc în secţiunea Termeni și condiții. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor BUSINESS TALKS, vă rugăm să ne contactați la redactie@business-talks.ro