De-a lungul timpului, prin prisma experienței avute, ne-am întâlnit de fiecare dată de neconstituirea integrală a fondului de rezerve iî evidențele contabile, obligatorie de altfel pentru societățile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 Legea societăților comerciale, cu completările și modificările ulterioare.

În vederea unui comportament prudent și a unei asigurări juridice, s-a legiferat faptul că societățile care obțin profit au obligația constituirii fondului de rezervă cu scopul de a fi utilizat pentru acoperirea pierderilor și a unor eventuale probleme de natură financiară pe care societățile le pot întâlni de-a lungul activității desfășurate. Și vorbim aici de toate societățile comerciale indiferent de sistemul de impunere pe care îl au conform vectorului fiscal: impozit pe profit sau impozit pe venitul microîntreprinderilor.

În conformitate cu art.183 alin. (1) din Legea nr.31/1990, din profitul societății se va prelua, În fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social al societății.

În situația în care fondul de rezervă, după constituirea acestuia, s-a micșorat din orice cauză, acesta va fi completat, cu respectarea prevederilor art.183 alin. (1) din Legea nr.31/1990 menționat mai sus.

Atragem atenția asupra faptului că neconstituirea rezervei legale în procentele prevăzute de lege este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghetori al directoratului sau reprezentantul legal al societății.

Pentru stabilirea tratamentului contabil și fiscal al fondului de rezervă, menționăm faptul că în Codul Fiscal, Legea Contabilității nr.82/1991 și O.M.F.P. nr. 1.802/2014 se utilizează termenul de “rezervă legală”.

Conform prevederilor acestora, rezerva legală se calculează prin aplicarea unei cote minime de 5% aplicată la profitul brut al fiecărui an, până ce va atinge minimum a cincea parte din capitalul social al societății care a obținut profit. Rezerva legală se înregistrează în contabilitate la 31 Decembrie a anului în care s-a obținut profit prin înregistrarea contabilă 129 “Repartizarea profitului = 1061 “Rezerve legale”.

În ceea ce privește tratamentul fiscal, repartizarea pentru constituirea rezervei legale este considerată deductibilp la calculul impozitului pe profit în limita a 5% aplicată la profitul contabil înainte de calcularea impozitului pe profit (diferența între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile), din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Ca atare profitul contabil rămas de după repartizarea sumelor la rezerva legală se va prelua la începutul exercițiului financiar următor in contul 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită”, care ulterior printr-o hotărâre AGA va fi repartizat pe celelalte destinații prevăzute de lege (ca de exemplu: acoperirea pierderilor contabile din ani precedenți, distribuirea de dividende, majorare de capital social, alte rezerve).

Material realizat de: 

Laura Chirică CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

www.propfconta.ro


Conținutul website-ului https://business-talks.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către BUSINESS TALKS sunt protejate prin dispoziţiile legale. Sunt interzise copierea sau reproducerea conţinutului acestui website. Detalii se găsesc în secţiunea Termeni și condiții. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor BUSINESS TALKS, vă rugăm să ne contactați la office@business-talks.ro